Hopp til hovedinnhold

Orden: Vade-, måke- og alkefugler (Charadriiformes)

 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (23.06.2024)
 • Dverglo (Charadrius dubius)
  Dverglo (Charadrius dubius) Åsmund Berg (21.05.2024)
 • Makrellterne (Sterna hirundo)
  Makrellterne (Sterna hirundo) Åsmund Berg (21.05.2024)
 • Makrellterne (Sterna hirundo)
  Makrellterne (Sterna hirundo) Åsmund Berg (21.05.2024)
 • Makrellterne (Sterna hirundo)
  Makrellterne (Sterna hirundo) Åsmund Berg (21.05.2024)
 • Dverglo (Charadrius dubius)
  Dverglo (Charadrius dubius) Åsmund Berg (21.05.2024)
 • Dverglo (Charadrius dubius)
  Dverglo (Charadrius dubius) Åsmund Berg (21.05.2024)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (12.04.2024)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (31.03.2024)
 • Rugde (Scolopax rusticola)
  Rugde (Scolopax rusticola) Heine A. Halstensen (06.02.2024)
 • Rugde (Scolopax rusticola)
  Rugde (Scolopax rusticola) Heine A. Halstensen (06.02.2024)
 • Gråmåke (Larus argentatus)
  Gråmåke (Larus argentatus) Morten Huseby (28.01.2024)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) Øyvind (28.01.2024)
 • Svartbak (Larus marinus)
  Svartbak (Larus marinus) Øyvind (28.01.2024)
 • Svartbak (Larus marinus)
  Svartbak (Larus marinus) Øyvind (28.01.2024)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) Øyvind (28.01.2024)
 • Gråmåke (Larus argentatus)
  Gråmåke (Larus argentatus) Øyvind (28.01.2024)
 • Teist (Cepphus grylle)
  Teist (Cepphus grylle) Kirsti Hundstad (28.01.2024)
 • Lomvi (Uria aalge)
  Lomvi (Uria aalge) Heine A. Halstensen (20.01.2024)
 • Rugde (Scolopax rusticola)
  Rugde (Scolopax rusticola) Heine A. Halstensen (20.01.2024)
 • Lomvi (Uria aalge)
  Lomvi (Uria aalge) Heine A. Halstensen (20.01.2024)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (26.07.2023)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (01.07.2023)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (01.07.2023)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (01.07.2023)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (01.07.2023)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (01.07.2023)
 • Dverglo (Charadrius dubius)
  Dverglo (Charadrius dubius) Bjørn Narve Halvorsen (28.05.2023)
 • Rødstilk (Tringa totanus)
  Rødstilk (Tringa totanus) Heidi Maria Steinback Sørensen (23.05.2023)
 • Rødstilk (Tringa totanus)
  Rødstilk (Tringa totanus) Heidi Maria Steinback Sørensen (23.05.2023)
 • Rødstilk (Tringa totanus)
  Rødstilk (Tringa totanus) Heidi Maria Steinback Sørensen (23.05.2023)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (12.04.2023)
 • Vipe (Vanellus vanellus)
  Vipe (Vanellus vanellus) Knut Sterud (04.04.2023)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (31.03.2023)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) Frede Thorsheim (26.03.2023)
 • Fjæreplytt (Calidris maritima)
  Fjæreplytt (Calidris maritima) Gro Hege Olsen Heløe (04.02.2023)
 • Gråmåke (Larus argentatus)
  Gråmåke (Larus argentatus) Íris Eriksdóttir (31.01.2023)
 • Gråmåke (Larus argentatus)
  Gråmåke (Larus argentatus) Ivar Grunnaleite (28.01.2023)
 • Gråmåke (Larus argentatus)
  Gråmåke (Larus argentatus) Morten Huseby (28.01.2023)
 • Polarmåke (Larus hyperboreus)
  Polarmåke (Larus hyperboreus) Øyvind (29.01.2023)
 • Gråmåke (Larus argentatus)
  Gråmåke (Larus argentatus) Øyvind (29.01.2023)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus) (08.07.2022)
 • Vipe (Vanellus vanellus)
  Vipe (Vanellus vanellus) Nina Snøtun
 • Heilo (Pluvialis apricaria)
  Heilo (Pluvialis apricaria) Åsmund Berg (26.06.2022)
 • Heilo (Pluvialis apricaria)
  Heilo (Pluvialis apricaria) Åsmund Berg (26.06.2022)
 • Heilo (Pluvialis apricaria)
  Heilo (Pluvialis apricaria) Åsmund Berg (26.06.2022)
 • Tjeld (Haematopus ostralegus)
  Tjeld (Haematopus ostralegus)