Hopp til hovedinnhold

Orden: Andefugler (Anseriformes)

Fugleliv langs kyst og vatn
06.06.2007
Åstveit skole
Grønnskjæret (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Fugler (Aves)
Fugleliv langs kyst og vatn
06.06.2007
Åstveit skole
Grønnskjæret, Åsane (Bergen, Vestland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Makrellterne (Sterna hirundo)
Når kommer våren?
08.06.2007
NOF Hordaland
Garen (Eidfjord, Vestland)
13.05.2007 Ankomst brunnakke
13.05.2007 Ankomst tornsanger
28.05.2007 Ankomst temmincksnipe
26.05.2007 Ankomst møller
26.05.2007 Ankomst gulsanger
26.05.2007 Ankomst hagesanger
Fugleliv langs kyst og vatn
24.05.2007
Sunnylven skule
Helsetvatnet (Stranda, Møre og Romsdal)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Taksvale (Delichon urbicum)
Låvesvale (Hirundo rustica)
Måker (Laridae sp.)
Laksand (Mergus merganser)
Fugleliv langs kyst og vatn
16.05.2007
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Svarthvit fluesnapper (Ficedula hypoleuca)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Kjøttmeis (Parus major)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Sandsvale (Riparia riparia)
Stær (Sturnus vulgaris)
Rødstilk (Tringa totanus)
Vipe (Vanellus vanellus)
Når kommer våren?
14.05.2007
Arve Henningsen
Røstlandet (Røst, Nordland)
10.05.2007 Ankomst hvitkinngås
Når kommer våren?
13.05.2007
Ibestad barneskole
Årnesveien 25 (Ibestad, Troms)
05.05.2007 Ankomst gravand
07.05.2007 Ankomst svarthvit fluesnapper
26.04.2007 Ankomst stær
16.04.2007 Ankomst grågås
16.04.2007 Ankomst sandlo
12.05.2007 Ankomst heilo
04.05.2007 Ankomst rødstilk
02.03.2007 Ankomst storspove
20.04.2007 Ankomst rugde
01.05.2007 Ankomst enkeltbekkasin
Når kommer våren?
12.05.2007
Nordisk Naturskule Eidfjord
Garen (Eidfjord, Vestland)
11.05.2007 Ankomst enkeltbekkasin
11.05.2007 Ankomst rødstilk
11.05.2007 Ankomst brunnakke
11.05.2007 Ankomst dobbeltbekkasin
11.05.2007 Ankomst gulerle
09.05.2007 Ankomst storspove
Når kommer våren?
11.05.2007
Akkarfjord oppvekstsenter
Akkarfjord (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
05.05.2007 Ankomst grågås
Når kommer våren?
11.05.2007
Akkarfjord oppvekstsenter
Akkarfjord (Hammerfest - Hámmerfeasta, Finnmark)
05.05.2007 Ankomst grågås
Fugleliv langs kyst og vatn
10.05.2007
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Taksvale (Delichon urbicum)
Bokfink (Fringilla coelebs)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Kjøttmeis (Parus major)
Skjære (Pica pica)
Vipe (Vanellus vanellus)
Når kommer våren?
09.05.2007
Olaf Hunsdal
Kjækan (Kvænangen, Troms)
20.04.2007 Ankomst grågås
Fugleliv langs kyst og vatn
09.05.2007
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Gråhegre (Ardea cinerea)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Kjøttmeis (Parus major)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Vipe (Vanellus vanellus)
Fugleliv langs kyst og vatn
08.05.2007
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Blåmeis (Cyanistes caeruleus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Kjøttmeis (Parus major)
Løvsanger (Phylloscopus trochilus)
Skjære (Pica pica)
Vipe (Vanellus vanellus)
Når kommer våren?
08.05.2007
Kaldfjord skole
(Tromsø, Troms)
01.04.2007 Ankomst stær
01.05.2007 Ankomst gråtrost
15.04.2007 Ankomst fiskemåke
07.05.2007 Ankomst rødstilk
08.04.2007 Ankomst snøspurv
25.04.2007 Ankomst grågås
««første 4 516 - 4 523 av 4 523