Hopp til hovedinnhold

Art: Bekkeblom (Caltha palustris)

Bekkeblom (Caltha palustris)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Soleihov (bekkeblom) har store gule blomster som blomster om våren og tidlig forsommer. Planten kan minne om vårkål, men soleihov er kraftigere og har bare 5 blomsterblad, vårkål har mange (7-12). De gulgrønne bladene er glatte, hele og hjerteforma. Soleihov er vanlig i hele landet opp til 1500 m. Den vokser i fuktge enger og beitemarker, i sumpskog og langs bekker og vannkanter. Det fins to underarter; vanlig soleihov (ssp. palustris) og fjellsoleihov (ssp. minor. Planten er giftig og har blitt brukt i folkemedisin.

Andre navn: bekkeblomst, bekkegull, soleiehov, soleihov

Engelsk navn: Marsh-marigold

Forvekslingsarter: Vårkål (Ranunculus ficaria)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Soleiefamilien (Ranunculaceae)
Slekt      Bekkeblomslekta (Caltha)
Art       Bekkeblom (Caltha palustris)
Underart        Fjellbekkeblom (Caltha palustris subsp. radicans)
Underart        Stor bekkeblom (Caltha palustris subsp. palustris)