Art: Byhøymol (Rumex obtusifolius)

Byhøymole er en kystplante som går opp til Nordland. Den er trolig innført og har spredd seg til eng og beitemark, sumpområder og tangvoller. Du finner den også som ugras i veikanter og på skrotemark. Hylsterbladene hos byhøymole har gryn og har sylforma tenner i kanten.

Andre navn: byhømole

Engelsk navn: Broad-leaved Dock

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Slireknefamilien (Polygonaceae)
Slekt      Syreslekta (Rumex)
Art       Byhøymol (Rumex obtusifolius)
Underart        Skrotehøymol (Rumex obtusifolius subsp. obtusifolius)
Underart        Sumphøymol (Rumex obtusifolius subsp. sylvestris)
Underart        Tomtehøymol (Rumex obtusifolius subsp. transiens)