Art: Høymol (Rumex longifolius)

Høymol (Rumex longifolius)
Opphavsrett: Gunvor Hustoft

Vanlig høymole er vanlig i hele landet som ugras på dyrka mark, fuktige enger, tangvoller, i veikanter og i byer. Den vokser gjerne der det er næringsrikt og favoriseres ved sterk gjødsling. Du finner den også oppe i snaufjellet rundt setrene. Høymole har store breie blad, er stiv og uspiselig. Derfor er den et plagsomt ugras i både høy og silofôr. Hylsterbladene er store og uten gryn.

Andre navn: høymole, vanlig høymole

Engelsk navn: Northern Dock

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Slireknefamilien (Polygonaceae)
Slekt      Syreslekta (Rumex)
Art       Høymol (Rumex longifolius)