Hopp til hovedinnhold

Familie: Lønnefamilien (Sapindaceae)

Lønnefamilien omfatter rundt 150 lønnearter. Vi har bare ett viltvoksende tre i vår flora, og det er spisslønn. De andre artene er plantet og dyrket som prydtrær og har siden spredt seg både i bar- og løvskogene våre. Spesielt platanlønn er i sterk spredning. Det som kjennetegner lønnefamilien er først og fremst de store handdelte bladene som sitter to og to sammen. Fruktene er også karakteristiske med sine to delfrukter som står ut til hver side med vinger slik at de kan spres med vinden.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Lønnefamilien (Sapindaceae)
Slekt      Hestekastanjeslekta (Aesculus)
Art       Hestekastanje (Aesculus hippocastanum)
Art       Rød hestekastanje (Aesculus ×carnea)
Slekt      Lønneslekta (Acer)
Art       Naverlønn (Acer campestre)
Art       Sibirlønn (Acer ginnala)
Art       Asklønn (Acer negundo)
Art       Spisslønn (Acer platanoides)
Art       Platanlønn (Acer pseudoplatanus)
Art       Rødlønn (Acer rubrum)
Art       Tatarlønn (Acer tataricum)