Hopp til hovedinnhold

Familie: Lyngfamilien (Ericaceae)

Lyngfamilien (Ericaceae)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Lyngfamilien er ingen stor familie i Norge. Det er likevel en familie med stor utbredelse, siden flere av artene danner viktige plantesamfunn både i fjellet og langs kysten. På verdensbasis derimot er dette en stor familie med mye variasjon i form og størrelse. Rhododendron, som mange har som prydbusker i hagen, tilhører lyngfamilien.

I Norge består familien av små busker og dvergbusker, og mange av dem er vintergrønne. De fleste lyngartene er tilpasset tørke og frost ved å ha innrullede bladkanter og et tykt voksaktig lag utenpå. Dette hindrer at vannet fordamper fra bladet, og gjør det mulig for dem å være vintergrønne. Langs norskekysten hvor klimaet er mildt og snødekket tynt, kan dyr beite på den grønne lyngen gjennom hele vinteren.

Mange av lyngplantene er svært nøysomme til jordsmonnet og kan vokse på svært værharde plasser hvor lite annet klarer å vokse. Røsslyngen som danner store lilla tepper på sensommeren og bærlyngartene som blåbær, blokkebær og tyttebær er de vanligste lyngartene.

Blomstene er 4- eller 5-tallige med sammenvokste kronblad. Mange av artene har pose- eller klokkeform. Frukten er enten bær, steinfrukt eller kapsel.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Lyngfamilien (Ericaceae)
Slekt      Bittergrønnslekta (Chimaphila)
Slekt      Blålyngslekta (Phyllodoce)
Slekt      Bærlyngslekta (Vaccinium)
Slekt      Finnmyrtslekta (Chamaedaphne)
Slekt      Greplyngslekta (Kalmia)
Slekt      Hvitlyngslekta (Andromeda)
Slekt      Kantlyngslekta (Cassiope)
Slekt      Klokkelyngslekta (Erica)
Slekt      Kreklingslekta (Empetrum)
Slekt      Loiseleuria
Slekt      Melbærslekta (Arctostaphylos)
Slekt      Moselyngslekta (Harrimanella)
Slekt      Nikkevintergrønnslekta (Orthilia)
Slekt      Olavsstakeslekta (Moneses)
Slekt      Rhododendronslekta (Rhododendron)
Slekt      Rypebærslekta (Arctous)
Slekt      Røsslyngslekta (Calluna)
Slekt      Tranebærslekta (Oxycoccus)
Slekt      Vaniljerotslekta (Monotropa)
Slekt      Vintergrønnslekta (Pyrola)