Familie: Seler (Phocidae)

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Ryggstrengdyr (Chordata)
Underrekke  Virveldyr (Vertebrata)
Klasse   Pattedyr (Mammalia)
Orden    Rovdyr (Carnivora)
Familie     Seler (Phocidae)
Slekt      Halichoerus
Art       Havert (Halichoerus grypus)
Slekt      Phoca
Art       Steinkobbe (Phoca vitulina)