Artstre

Når kommer våren?
27.04.2007
Risøyhamn skole
Risøyhamn senter (Andøy, Nordland)
27.04.2007 Bladsprett (musøre) bjørk
27.04.2007 Gåsunger selje
06.04.2007 Ankomst tjeld
27.04.2007 Blomstring hestehov
Når kommer våren?
27.04.2007
mary jansrud
Svanheim (Elverum, Innlandet)
27.04.2007 Ankomst svarthvit fluesnapper
Når kommer våren?
26.04.2007
Anita Ødegaard
Ballangen (Narvik, Nordland)
05.04.2007 Ankomst bokfink
09.04.2007 Ankomst stær
22.04.2007 Ankomst rugde
24.04.2007 Ankomst rødvingetrost
20.04.2007 Ankomst jernspurv
25.04.2007 Ankomst heilo
20.04.2007 Ankomst rødstrupe
26.04.2007 Ankomst gråtrost
Når kommer våren?
26.04.2007
Liv Hilmarsen
Tolga (Tolga, Innlandet)
26.04.2007 Ankomst ringtrost
Når kommer våren?
26.04.2007
Ole Bjørn Hasli
Roa Nord (Lunner, Viken)
26.04.2007 Ankomst linerle
26.04.2007 Blomstring hvitveis
Når kommer våren?
26.04.2007
Arve Henningsen
Røstlandet (Røst, Nordland)
25.04.2007 Ankomst svarthalespove
Når kommer våren?
26.04.2007
Gunvor Hustoft
Hustoft gnr. 150/4 (Tysvær, Rogaland)
26.04.2007 Ankomst låvesvale
Når kommer våren?
26.04.2007
Liv Hilmarsen
Tolga (Tolga, Innlandet)
18.04.2007 Ankomst måltrost
24.04.2007 Ankomst heilo
16.04.2007 Ankomst rødstrupe
19.04.2007 Ankomst tårnfalk
24.04.2007 Ankomst fiskemåke
24.04.2007 Ankomst heilo
16.04.2007 Ankomst rødstrupe
19.04.2007 Ankomst tårnfalk
Når kommer våren?
26.04.2007
Tor Magnus Hansen
Vingill (Tolga, Innlandet)
26.04.2007 Ankomst hettemåke
Når kommer våren?
26.04.2007
Olaf Hunsdal
Reisaelvas munning og Sørkjosen (Nordreisa - Ráisa - Raisi, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
26.04.2007 Ankomst linerle
Når kommer våren?
26.04.2007
Frode Øen
Vestenga (Modum, Viken)
23.04.2007 Ankomst tjeld
Når kommer våren?
26.04.2007
Dag Brynjelsen
Borgøy (Tysvær, Rogaland)
09.03.2007 Ankomst vandrefalk
Når kommer våren?
26.04.2007
Dag Brynjelsen
Borgøy (Tysvær, Rogaland)
01.04.2007 Ankomst linerle
16.03.2007 Ankomst tjeld
30.03.2007 Blomstring hestehov
Når kommer våren?
26.04.2007
Nesflaten skule
Nesflaten (Suldal, Rogaland)
03.04.2007 Ankomst linerle
12.04.2007 Ankomst vipe
11.04.2007 Blomstring hestehov
23.04.2007 Blomstring hvitveis
01.04.2007 Bladsprett (musøre) bjørk
04.04.2007 Gåsunger selje
11.04.2007 Voksenstadiet humler
Fugleliv langs kyst og vatn
26.04.2007
Stryn vidaregåande skule
Kjeldevatnet (Stryn, Vestland)
(Frå fugletårnet)
Krikkand (Anas crecca)
Stokkand (Anas platyrhynchos)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)
Tjeld (Haematopus ostralegus)
Fiskemåke (Larus canus)
Linerle (Motacilla alba)
Gransanger (Phylloscopus collybita)
Vipe (Vanellus vanellus)
««første 121816-121818 av 121818