Artstre

ArtReg. datoObs. datoLokalitet
Finkefamilien (Fringillidae indet.)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Taksvale (Delichon urbicum)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Bokfink (Fringilla coelebs)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Grønnfink (Carduelis chloris)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Spurvehauk (Accipiter nisus)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Låvesvale (Hirundo rustica)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Rovfugler (Falconiformes indet.)15.12.199906.09.1999Oftenesbekken (Søgne, Vest-Agder)
Svane (Cygnus sp.)20.10.199919.10.1999Apalvågen til Fjæreidvatnet (Fjell, Hordaland)
Gråhegre (Ardea cinerea)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Sotsnipe (Tringa erythropus)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Fiskemåke (Larus canus)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Svartbak (Larus marinus)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Gråmåke (Larus argentatus)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Horndykker (Podiceps auritus)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Kvinand (Bucephala clangula)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Toppand (Aythya fuligula)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)07.09.199807.09.1998Storeidvatnet (Vestvågøy, Nordland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)09.09.199709.09.1997Korssjøen (Holmestrand, Vestfold)
Siland (Mergus serrator)30.08.199630.08.1996Harestuvannet (Lunner, Oppland)
Taffeland (Aythya ferina)30.08.199630.08.1996Harestuvannet (Lunner, Oppland)
Stokkand (Anas platyrhynchos)30.08.199630.08.1996Harestuvannet (Lunner, Oppland)
Kanadagås (Branta canadensis)30.08.199630.08.1996Harestuvannet (Lunner, Oppland)
Fiskemåke (Larus canus)30.08.199630.08.1996Harestuvannet (Lunner, Oppland)
Ringdue (Columba palumbus)30.08.199630.08.1996Harestuvannet (Lunner, Oppland)
Kråke (Corvus cornix)30.08.199630.08.1996Harestuvannet (Lunner, Oppland)
Gråhegre (Ardea cinerea)25.09.199625.09.1996Ulfsbakktjønn (Larvik, Vestfold)
Stokkand (Anas platyrhynchos)02.09.199402.09.1994Ledengstjern (Marker, Østfold)
Strandsnipe (Actitis hypoleucos)27.05.199427.05.1994Ledengstjern (Marker, Østfold)
Enkeltbekkasin (Gallinago gallinago)27.05.199427.05.1994Ledengstjern (Marker, Østfold)
Fiskeørn (Pandion haliaetus)27.05.199427.05.1994Ledengstjern (Marker, Østfold)
Storspove (Numenius arquata)27.05.199427.05.1994Ledengstjern (Marker, Østfold)
Trane (Grus grus)27.05.199427.05.1994Ledengstjern (Marker, Østfold)
Sangsvane (Cygnus cygnus)27.05.199427.05.1994Ledengstjern (Marker, Østfold)
Makrellterne (Sterna hirundo)27.05.199427.05.1994Ledengstjern (Marker, Østfold)
Fiskemåke (Larus canus)27.05.199427.05.1994Ledengstjern (Marker, Østfold)
Sivspurv (Emberiza schoeniclus)27.05.199427.05.1994Ledengstjern (Marker, Østfold)
Stokkand (Anas platyrhynchos)27.05.199427.05.1994Ledengstjern (Marker, Østfold)
Kvinand (Bucephala clangula)27.05.199427.05.1994Ledengstjern (Marker, Østfold)
Kanadagås (Branta canadensis)06.06.199406.06.1994Bogstadvannet (Oslo, Akershus)
Måker (Larus sp.)06.06.199406.06.1994Bogstadvannet (Oslo, Akershus)
Fiskemåke (Larus canus)06.06.199406.06.1994Bogstadvannet (Oslo, Akershus)
Skjære (Pica pica)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus)
Laksand (Mergus merganser)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus)
Fiskemåke (Larus canus)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus)
Kanadagås (Branta canadensis)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus)
Hettemåke (Chroicocephalus ridibundus)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus)
Ringdue (Columba palumbus)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus)
Kråke (Corvus cornix)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus)
Stokkand (Anas platyrhynchos)10.06.199310.06.1993Bogstadvannet (Oslo, Akershus)