Hopp til hovedinnhold

Orden: Biller (Coleoptera)

Biller (Coleoptera)
Opphavsrett: Per-Otto Johansen

Billene er med sine 300 000 arter den mest artsrike av alle insektordenene. I Norge er det registrert ca. 3500 arter. De fleste av disse lever på land, men mange finnes også i vann eller på fuktige stedeter.

Kjennetegn: Størrelsen varierer fra 0.5mm til over 10cm, og de varierer mye i form og farge. Forvingene er omdannet til tykke dekkvinger som beskytter de sammenfoldede membranøse flygevingene. Billene har vanligvis kraftige kjever og er planteetere eller rovdyr.

Systematikk:

RikeDyreriket (Animalia)
Rekke Leddyr (Arthropoda)
Klasse  Insekter (Insecta)
Orden   Biller (Coleoptera)
Familie    Barblomstsnutebiller (Nemonychidae)
Familie    Barkflatbiller (Pythidae)
Familie    Barkglansbiller (Cerylonidae)
Familie    Bastardbukker (Stenotrachelidae)
Familie    Bladbiller (Chrysomelidae)
Familie    Bladrullere (Attelabidae)
Familie    Blomsterbiller (Scraptiidae)
Familie    Bløtbukker (Oedemeridae)
Familie    Bløtvinger (Cantharidae)
Familie    Borebiller (Anobiidae)
Familie    Bringebærbiller (Byturidae)
Familie    Broddbiller (Mordellidae)
Familie    Børstebiller (Melyridae)
Familie    Dvergbiller (Clambidae)
Familie    Dvergsnutebladbiller (Nanophyidae)
Familie    Elvebiller (Elmidae)
Familie    Engbiller (Dascillidae)
Familie    Fjærvingebiller (Ptiliidae)
Familie    Flatbiller (Cucujidae)
Familie    Fuktbiller (Cryptophagidae)
Familie    Glansbiller (Nitidulidae)
Familie    Glattbiller (Phalacridae)
Familie    Gnagbiller (Trogossitidae)
Familie    Halvsmellere (Throscidae)
Familie    Hettebiller (Bostrichidae)
Familie    Hjortebiller (Lucanidae)
Familie    Hornvannkalver (Noteridae)
Familie    Hårbiller (Scirtidae)
Familie    Kamfølerbiller (Ptilodactylidae)
Familie    Kardinalbiller (Pyrochroidae)
Familie    Kjukebiller (Erotylidae)
Familie    Kjukeborere (Ciidae)
Familie    Kjølbiller (Biphyllidae)
Familie    Kjølflatbiller (Laemophloeidae)
Familie    Klannere (Dermestidae)
Familie    Kortvinger (Staphylinidae)
Familie    Kulebiller (Alexiidae)
Familie    Lysbiller (Lampyridae)
Familie    Løpebiller (Carabidae)
Familie    Løvsoppbiller (Tetratomidae)
Familie    Marihøner (Coccinellidae)
Familie    Mattbiller (Zopheridae)
Familie    Maurbiller (Cleridae)
Familie    Mudderbiller (Dryopidae)
Familie    Muggbiller (Corticariidae)
Familie    Mycelbiller (Leiodidae)
Familie    Nebbiller (Salpingidae)
Familie    Oljebiller (Meloidae)
Familie    Palpebiller (Hydraenidae)
Familie    Perlebiller (Scydmaenidae)
Familie    Pillebiller (Byrrhoidea)
Familie    Pollenbladbiller (Orsodacnidae)
Familie    Praktbiller (Buprestoidea)
Familie    Punktbiller (Corylophidae)
Familie    Rødvinger (Lycidae)
Familie    Råtevedbiller (Eucnemidae)
Familie    Sandbiller (Anthicidae)
Familie    Sevjebiller (Sphaeritidae)
Familie    Skarabider (Scarabaeidae)
Familie    Skogflatbiller (Silvanidae)
Familie    Skyggebiller (Tenebrionidae)
Familie    Slimsoppbiller (Sphindidae)
Familie    Smalbiller (Monotomidae)
Familie    Smellere (Elateridae)
Familie    Sneglerovbiller (Drilidae)
Familie    Snutebiller (Curculionidae)
Familie    Snutebladrullere (Rhynchitidae)
Familie    Snyltebiller (Ripiphoridae)
Familie    Soppmarihøner (Endomychidae)
Familie    Soppsnutebiller (Anthribidae)
Familie    Spissnutebiller (Apionidae)
Familie    Strandgravere (Heteroceridae)
Familie    Stumpbiller (Histeridae)
Familie    Stumpglansbiller (Kateretidae)
Familie    Sumpbiller (Agyrtidae)
Familie    Sumpsnutebiller (Erirhinidae)
Familie    Tordivler (Geotrupidae)
Familie    Trebladbiller (Megalopodidae)
Familie    Trebukker (Cerambycidae)
Familie    Tunnelbiller (Bothrideridae)
Familie    Ursnutebiller (Dryophthoridae)
Familie    Vannkalver (Dytiscidae)
Familie    Vannkjærer (Hydrophilidae)
Familie    Vanntråkkere (Haliplidae)
Familie    Vedborere (Melandryidae)
Familie    Vedsoppbiller (Mycetophagidae)
Familie    Verftsbiller (Lymexylidae)
Familie    Virvlere (Gyrinidae)
Familie    Øyebiller (Aderidae)
Familie    Åtselbiller (Silphidae)