Hopp til hovedinnhold

Rekke: Grønnalger (Chlorophyta)

Grønnalger (Chlorophyta)
Opphavsrett: Siri Skoglund

Grønnalgene er den største og mest varierte gruppen av planktonalger som en finner i ferskvann. 90% av alle grønnalger finnes i ferskvann og bare 10% i sjøvann. I sjøvann er de fleste grønnalger bentiske (fastsittende). I ferskvann er de fleste grønnalgene planktoniske, men det finnes også bentiske grønnalger som danner trådformet belegg på stein og kvister.

Det er beskrevet flere tusen arter av grønnalger, men systematikken er usikker og det må antas at flere av artene bare er ulike former av samme art.

Andre navn: grønalgar

Engelsk navn: Green algae

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Rekke Grønnalger (Chlorophyta)
Klasse  Charophyceae
Orden   Charales
Klasse  Grønnalger (Chlorophyceae)
Orden   Acrosiphoniales
Orden   Chlorococcales
Orden   Cladophorales
Orden   Codiales
Slekt   Stigeoclonium
Orden   Tetrasporales
Orden   Ulothricales
Orden   Ulvales
Orden   Volvocales
Orden   Koplingsalger (Zygnematales)