Hopp til hovedinnhold

Slekt: Sverdliljeslekta (Iris)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Sverdliljefamilien (Iridaceae)
Slekt      Sverdliljeslekta (Iris)
Art       Dvergiris (Iris pumila)
Art       Hageiris (Iris ×germanica)
Art       Sibiriris (Iris sibirica)
Art       Stråleiris (Iris chrysographes)
Art       Sverdlilje (Iris pseudacorus)