Hopp til hovedinnhold

Slekt: Tjernaksslekta (Potamogeton)

Tjernaksslekta (Potamogeton)

Det er mange ulike arter av tjønnaks i Norge. Når det bare er oppgitt “Tjønnaks” på dataskjemaet, er det lagt inn som slekten Tjønnaks, altså Potamogeton sp. Mest sannsynlig er de fleste av disse registreringene Vanlig tjønnaks, Potamogeton natans.

Andre navn: tjønnaksslekta, tjørnaksslekta

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Tjernaksfamilien (Potamogetonaceae)
Slekt      Tjernaksslekta (Potamogeton)
Art       Bendeltjernaks (Potamogeton compressus)
Art       Blanktjernaks (Potamogeton lucens)
Art       Broddtjernaks (Potamogeton friesii)
Art       Busttjernaks (Potamogeton pectinatus)
Art       Butt-tjernaks (Potamogeton obtusifolius)
Art       Glanstjernaks (Potamogeton ×zizii)
Art       Granntjernaks (Potamogeton pusillus)
Art       Grastjernaks (Potamogeton gramineus)
Art       Hjertetjernaks (Potamogeton perfoliatus)
Art       Kildetjønnaks (Potamogeton coloratus)
Art       Knortetjernaks (Potamogeton trichoides)
Art       Krustjernaks (Potamogeton crispus)
Art       Kysttjønnaks (Potamogeton polygonifolius)
Art       Nøkketjernaks (Potamogeton praelongus)
Art       Rusttjernaks (Potamogeton alpinus)
Art       Småtjernaks (Potamogeton berchtoldii)
Art       Stivtjernaks (Potamogeton rutilus)
Art       Tjernaks (Potamogeton natans)