Slekt: Fiolslekta (Viola)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Fiolfamilien (Violaceae)
Slekt      Fiolslekta (Viola)
Art       Bakkefiol (Viola collina)
Art       Bleikfiol (Viola persicifolia)
Art       Dalfiol (Viola selkirkii)
Art       Engfiol (Viola canina)
Art       Fagerfiol (Viola suavis)
Art       Fjellfiol (Viola biflora)
Art       Grusfiol (Viola rupestris)
Underart        Kalkfiol (Viola rupestris subsp. relicta)
Underart        Sandfiol (Viola rupestris subsp. rupestris)
Art       Hagestemorsblom (Viola ×wittrockiana)
Art       Hornfiol (Viola cornuta)
Art       Krattfiol (Viola mirabilis)
Art       Lodnefiol (Viola hirta)
Art       Marsfiol (Viola odorata)
Art       Myrfiol (Viola palustris)
Art       Skogfiol (Viola riviniana)
Art       Stemorsblom (Viola tricolor)
Underart        Sandstemorsblom (Viola tricolor subsp. curtisii)
Underart        Bakkestemorsblom (Viola tricolor subsp. tricolor)
Art       Stor myrfiol (Viola epipsila)
Art       Åkerstemorsblom (Viola arvensis)