Hopp til hovedinnhold

Familie: Bjørkefamilien (Betulaceae)

Bjørkefamilien med sine to slekter (bjørk og or) hører til de egentlige rakletrærne som omfatter hassel-, bjørk- og bøkefamilien. Trærne har adskilte hann- og hunnrakler på samme treet (sambu). I raklen sitter 3 blomster innenfor hvert rakleskjell. Nøttefrukten har vinge. Både frø og pollen blir spredt med vinden. De fleste blomstrer før bladene spretter for å rekke pollineringen før bladene kommer i veien.

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Bjørkefamilien (Betulaceae)
Slekt      Agnbøkslekta (Carpinus)
Art       Agnbøk (Carpinus betulus)
Slekt      Bjørkeslekta (Betula)
Art       Risbjørk (Betula nana)
Underart        Dvergbjørk (Betula nana subsp. nana)
Underart        Tundrabjørk (Betula nana subsp. tundrarum)
Art       Hengebjørk (Betula pendula)
Varietet        Lapplandsbjørk (Betula pendula var. lapponica)
Varietet        Lavlandsbjørk (Betula pendula var. pendula)
Art       Bjørk (Betula pubescens)
Underart        Dunbjørk (Betula pubescens subsp. pubescens)
Underart        Fjellbjørk (Betula pubescens subsp. tortuosa)
Slekt      Hasselslekta (Corylus)
Art       Hassel (Corylus avellana)
Slekt      Oreslekta (Alnus)
Art       Svartor (Alnus glutinosa)
Art       Gråor (Alnus incana)
Underart        Skoggråor (Alnus incana subsp. incana)
Underart        Kolagråor (Alnus incana subsp. kolaënsis)