Art: Havørn (Haliaeetus albicilla)

Fugler ved foringsplassen
31.07.2019
Rune Løvnæseth
Bondøya (Vikna, Nord-Trøndelag)
Tårnfalk (6)
Havørn (4)
 
Fugler ved foringsplassen
28.05.2019
Kristoffer Kiærbech
Burfjord Hage (Kvænangen, Troms)
Gråtrost (10)
Rødvingetrost (10)
Bjørkefink (4)
Granmeis (4)
Kråke (4)
Fiskemåke (2)
Linerle (2)
Måltrost (2)
Sangsvane (2)
Skjære (2)
Storspove (2)
Svarthvit fluesnapper (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Havørn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
01.05.2019
Eskil Krey
Gombogen (Kvæfjord, Troms)
Bjørkefink (10)
Bergirisk (4)
Laksand (4)
Dompap (2)
Havørn (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Orrfugl (2)
Tjeld (2)
Oter (1)
Ringtrost (1)
Røyskatt (1)
Tårnfalk (1)
 
Fugler ved foringsplassen
25.03.2019
Mo oppvekstsenter avd skule
Utigard (Surnadal, Møre og Romsdal)
Havørn (1)
Fugler ved foringsplassen
16.02.2019
Vidar Meldal
Guinveien 600 (Steinkjer, Nord-Trøndelag)
Havørn (2)
 
Fugler ved foringsplassen
05.04.2019
Tor Erik Standal
Ruset (Norddal, Møre og Romsdal)
Bokfink (10)
Dompap (8)
Blåmeis (3)
Flaggspett (3)
Kjøttmeis (3)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Kråke (2)
Svarttrost (2)
Ekorn (1)
Grønnfink (1)
Grønnspett (1)
Hønsehauk (1)
Jernspurv (1)
Nøtteskrike (1)
Spettmeis (1)
 
Fugler ved foringsplassen
18.02.2019
Jan Otto Hovden
Danielsvika 6 (Flora, Sogn og Fjordane)
Havørn (2)
Hjort (2)
Svarttrost (2)
Rødrev (1)
 
Fugler ved foringsplassen
09.02.2019
Kjell Inge Kaldhussæter
ytre torvund (Høyanger, Sogn og Fjordane)
Kjøttmeis (12)
Grønnsisik (9)
Blåmeis (8)
Granmeis (3)
Kråke (3)
Siland (3)
Løvmeis (2)
Havørn (1)
Skjære (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svarttrost (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Uregistrert hagefuglteller
Jamtjord, 8646 Korgen (Hemnes, Nordland)
Kjøttmeis (10)
Blåmeis (4)
Skjære (4)
Kråke (2)
Gråspett (1)
Havørn (1)
Rødrev (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Uregistrert hagefuglteller
Knophs vei 12, 8643 Bjerka (Hemnes, Nordland)
Gulspurv (50)
Skjære (15)
Kjøttmeis (9)
Kråke (8)
Dompap (2)
Ravn (2)
Gråsisik (1)
Havørn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Turid Iversen
Pampusvegen 25, 6285 Storekalvøy (Haram, Møre og Romsdal)
Gråhegre (13)
Blåmeis (5)
Svarttrost (5)
Kjøttmeis (4)
Dompap (3)
Havørn (3)
Kråke (2)
Ravn (2)
Ringdue (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Gjerdesmett (1)
Gråtrost (1)
Gulspurv (1)
Kongeørn (1)
Spettmeis (1)
Storskarv (1)
Trekryper (1)
 
Fugler ved foringsplassen
26.01.2019
Jana Vogel
Lødingen tettsted (Lødingen, Nordland)
Storskarv (16)
Gråmåke (7)
Skjære (3)
Elg (2)
Kjøttmeis (2)
Kråke (2)
Havørn (1)
 
Fugler ved foringsplassen
06.02.2019
Heine A. Halstensen
Varaldsøy Nord Vest side. (Kvinnherad, Hordaland)
Fiskemåke (5)
Havørn (2)
Skjærpiplerke (1)
 
Fugler ved foringsplassen
27.01.2019
Unni Myrset
Hage på Synnaland (Haram, Møre og Romsdal)
Gråspurv (10)
Gråmåke (8)
Kråke (7)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (3)
Skjære (3)
Granmeis (2)
Havørn (2)
Katt (2)
Spettmeis (2)
Svarttrost (2)
Dvergfalk (1)
Gjerdesmett (1)
Gråsisik (1)
Rødstrupe (1)
 
Fugler ved foringsplassen
03.02.2019
Arild Dahle
Kvalnes (Andøy, Nordland)
Kjøttmeis (12)
Dompap (10)
Lirype (5)
Gråmåke (4)
Havørn (3)
Kråke (2)
Skjære (2)
Hare (1)
Oter (1)
Røyskatt (1)
 
1-15 av 1481 siste»»