Art: Hønsegras (Persicaria maculosa)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Slireknefamilien (Polygonaceae)
Slekt      Hønsegrasslekta (Persicaria)
Art       Hønsegras (Persicaria maculosa)
Underart        Soyahønsegras (Persicaria maculosa subsp. hirticaulis)
Underart        Åkerhønsegras (Persicaria maculosa subsp. maculosa)