Underart: Knoppvårkål (Ranunculus ficaria subsp. verna)

Ingen observasjoner.