Art: Sjøorre (Melanitta fusca)

Fugler ved foringsplassen
01.02.2021
Morten Brandt
Budal (Færder, Vestfold og Telemark)
Stokkand (22)
Kvinand (19)
Siland (16)
Storskarv (15)
Gråhegre (13)
Ærfugl (12)
Skjære (11)
Gråmåke (9)
Blåmeis (8)
Kråke (7)
Laksand (4)
Dvergdykker (3)
Gråspurv (2)
Kjøttmeis (2)
Knoppsvane (2)
Svarttrost (2)
Gråtrost (1)
Rødstrupe (1)
Sjøorre (1)
Spettmeis (1)
Svartbak (1)
Fugler ved foringsplassen
05.02.2021
Svein Arnesen
Langfjordstranda (Rauma, Møre og Romsdal)
Sjøorre (6)
Storskarv (2)
Ærfugl (2)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Torgeir Sandvik
Vistnesvågen (Randaberg, Rogaland)
Stokkand (46)
Gråspurv (23)
Ærfugl (8)
Kjøttmeis (6)
Svartbak (6)
Kråke (5)
Svarttrost (5)
Havelle (4)
Kvinand (4)
Pilfink (4)
Sjøorre (4)
Stær (3)
Blåmeis (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Gjerdesmett (1)
Gråhegre (1)
Lomvi (1)
Skjære (1)
Fugler ved foringsplassen
31.01.2021
Ole Øystein Nybø
Apalset (Ålesund, Møre og Romsdal)
Stokkand (30)
Gråspurv (12)
Gråmåke (10)
Siland (7)
Blåmeis (6)
Grønnfink (6)
Kjøttmeis (5)
Svarttrost (5)
Kråke (3)
Sjøorre (2)
Skjære (2)
Hønsehauk (1)
Løvmeis (1)
Rødstrupe (1)
Spettmeis (1)
Storskarv (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Svein Arnesen
Langfjordstranda (Rauma, Møre og Romsdal)
Kjøttmeis (8)
Blåmeis (6)
Siland (3)
Sjøorre (3)
Kråke (2)
Ravn (2)
Rødstrupe (2)
Skjære (2)
Spettmeis (2)
Svartmeis (2)
Granmeis (1)
Havørn (1)
Spurvehauk (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Anna Baadsvik
Orsand (Frosta, Trøndelag)
Sjøorre (15)
Rødstrupe (14)
Gulspurv (12)
Kjøttmeis (12)
Blåmeis (8)
Smålom (7)
Fiskemåke (5)
Pilfink (3)
Ærfugl (3)
Havelle (2)
Katt (2)
Bokfink (1)
Gråstrupedykker (1)
Kråke (1)
Løvmeis (1)
Markmus (1)
Spettmeis (1)
Spurvehauk (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
30.01.2021
Finn Våge
Gauselkneiken 45 (Stavanger, Rogaland)
Gråhegre (5)
Siland (5)
Stokkand (5)
Kvinand (4)
Sjøorre (4)
Ærfugl (4)
Toppskarv (3)
Kråke (2)
Svartbak (2)
Enkeltbekkasin (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Storspove (1)
Toppdykker (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Einar Sande
Sandev 11 (Randaberg, Rogaland)
Kaie (90)
Gråmåke (80)
Kråke (40)
Stokkand (35)
Gråspurv (5)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Stær (4)
Horndykker (3)
Islom (2)
Pilfink (2)
Rådyr (2)
Skjære (2)
Rødstrupe (1)
Sjøorre (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
26.01.2020
Weibell Marie Bakkane
Ausebakken (Sola, Rogaland)
Knoppsvane (5)
Storskarv (5)
Kjøttmeis (3)
Pilfink (3)
Sjøorre (3)
Blåmeis (2)
Siland (2)
Svarttrost (2)
Bokfink (1)
Gjerdesmett (1)
Rødstrupe (1)
Toppdykker (1)
Fugler ved foringsplassen
25.01.2020
Anna Baadsvik
Orsand (Frosta, Trøndelag)
Grønnsisik (40)
Pilfink (15)
Kjøttmeis (5)
Blåmeis (4)
Grønnfink (3)
Nøtteskrike (3)
Gråmåke (2)
Skjære (2)
Storskarv (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Mår (1)
Oter (1)
Sjøorre (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Svarttrost (1)
Fugler ved foringsplassen
23.01.2019
Anna Baadsvik
Orsand (Frosta, Trøndelag)
Gulspurv (15)
Sjøorre (11)
Blåmeis (7)
Kjøttmeis (3)
Pilfink (3)
Skjære (2)
Svarttrost (2)
Flaggspett (1)
Granmeis (1)
Kråke (1)
Spettmeis (1)
Svartmeis (1)
Fugler ved foringsplassen
26.05.2018
Kristoffer Kiærbech
Gargo (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Laksand (4)
Siland (4)
Sjøorre (4)
Grågås (2)
Storspove (2)
Toppand (2)
Når kommer våren?
29.04.2018
Tove Bruun
Vollen (Asker, Viken)
29.04.2018 Ankomst sjøorre
Når kommer våren?
15.04.2018
Odd Hjorth -Sørensen
Mølen (Larvik, Vestfold og Telemark)
15.04.2018 Ankomst sjøorre
15.04.2018 Ankomst sandlo
15.04.2018 Ankomst rødvingetrost
15.04.2018 Ankomst måltrost
15.04.2018 Ankomst grønnfink
15.04.2018 Ankomst gransanger
15.04.2018 Ankomst bokfink
Fugler ved foringsplassen
06.04.2018
Kristoffer Kiærbech
Storeng (Kvænangen, Troms og Finnmark - Romsa ja Finnmárku)
Sjøorre (6)
Svartbak (1)
1-15 av 51 siste»»