Art: Hvitmure (Drymocallis rupestris)

Andre navn: kvitmure

Rødlistestatus (2015): Sterk truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Rosefamilien (Rosaceae)
Slekt      Hvitmureslekta (Drymocallis)
Art       Hvitmure (Drymocallis rupestris)