Art: Krattsoleie (Ranunculus polyanthemos)

Ingen observasjoner.