Art: Storvassoleie (Ranunculus peltatus)

Ingen observasjoner.