Art: Ullsoleie (Ranunculus illyricus)

Ingen observasjoner.