Art: Knollsoleie (Ranunculus bulbosus)

Ingen observasjoner.