Art: Piggsoleie (Ranunculus arvensis)

Ingen observasjoner.