Art: Kystvassoleie (Ranunculus aquatilis)

Ingen observasjoner.