Art: Hybrideik (Quercus ×rosacea)

Ingen observasjoner.