Hopp til hovedinnhold

Art: Snøstjerneblom (Stellaria longipes)

Rødlistestatus (2021): Sterk truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Nellikfamilien (Caryophyllaceae)
Slekt      Stjerneblomslekta (Stellaria)
Art       Snøstjerneblom (Stellaria longipes)
Varietet        Dovrestjerneblom (Stellaria longipes var. humilis)