Art: Dansk skjørbuksurt (Cochlearia danica)

Ingen observasjoner.