Art: Geitskjegg (Tragopogon pratensis)

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Underklasse    Tofrøblader (Magnoliidae)
Familie     Kurvplantefamilien (Asteraceae)
Slekt      Geitskjeggslekta (Tragopogon)
Art       Geitskjegg (Tragopogon pratensis)
Underart        Smågeitskjegg (Tragopogon pratensis subsp. minor)
Underart        Storgeitskjegg (Tragopogon pratensis subsp. pratensis)