Hopp til hovedinnhold

Art: Sandtimotei (Phleum arenarium)

Rødlistestatus (2021): Kritisk truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Grasfamilien (Poaceae)
Slekt      Timoteislekta (Phleum)
Art       Sandtimotei (Phleum arenarium)