Hopp til hovedinnhold

Art: Flytegro (Luronium natans)

Rødlistestatus (2021): Sterk truet

Systematikk:

RikePlanteriket (Plantae)
Uekte gruppe Karplanter (Tracheophytes)
Overrekke  Frøplanter (Spermatophyte)
Rekke   Dekkfrøete blomsterplanter (Magnoliophyta)
Klasse    Enfrøblader (Liliopsida)
Familie     Vassgrofamilien (Alismataceae)
Slekt      Flytegroslekta (Luronium)
Art       Flytegro (Luronium natans)