Hopp til hovedinnhold

Hvordan skille bokfink og bjørkefink

De fleste fuglene på fôringsplassen er ganske enkle å artsbestemme, men det er noen artspar som gir mange hodebry. Her finner du en oversikt over de viktigste tingene du må se og høre etter for å skille mellom bokfink og bjørkefink.

Oppførsel og utbredelse

Bokfink opptrer aldri i særlig store antall om vinteren i Norge, i alle fall ikke om vi sammenligner den med bjørkefink. Sistnevnte art er derimot kjent for å samles i store mengder utenfor hekketiden. Det gjør den helst i områder som kan tilby naturlige produktive bøkeskoger. Bokfink har en jevn vinterforekomst fra år til år, mens bjørkefink varierer enormt. Vinterstid er begge artene normalt fåtallige eller sjeldne i de sentrale delene av Sør-Norge, på det indre Østlandet og i Nord-Norge. Spesielt store vinterforekomster av bjørkefink finner man helst på Sørøstlandet og Vestlandet, og er ikke årlige hendelser.

Utseende

Bokfink og bjørkefink er snarlike om vinteren, men det er egentlig ganske enkelt å skille dem fra hverandre. Generalt kan man si at bjørkefink er mer kontrastrik enn bokfink, og at hanner er kraftigere farget enn hunner. Her følger seks karaktertrekk som man bør man bite seg merke i for å skille de to artene. Tall på bildene beskrives i tabellen under.

Bjørkefink hann. Bergen, desember 2021. Foto: Frode Falkenberg.

Bokfink hann. Lier, desember 2021. Foto: Jens Erik Nygård.

Bjørkefink Bokfink
1. Vinger Oransje vingebånd Hvite vingebånd (med et snev av gult)
2. Skuldre Oransje, mest tydelig hos hanner Brun eller kastanjebrun. Hanner kan også vise noen gråblå fjær.
3. Rygg Regelmessig sjattert farget i svart og brunt Ensfarget brun hos hunner, kastanje hos hanner
4. Hode Hos hanner ser man en varierende grad av svarte fjær. Hunner er brunere og mer bokfink-like, og andre kjennetegn må studeres for identifikasjon. Mangler svarte fjær, og har som regel et mindre kontrastrikt hode enn bjørkefinken.
5. Nebb Gul grunnfarge Rosa grunnfarge
6. Underside Hvit grunnfarge, men gradvis mer oransje/brun mot bryst og sider. Sidene har dessuten flekker.  Jevnere ensfarget underside i brunt (hunn) eller rødbrunt (hann). Mangler flekker på sidene.
I flukt Hvit overgump (området mellom rygg og stjert)  Grågrønn overgump

Bjørkefink hunn. Bergen, desember 2021. Foto: Frode Falkenberg.

Bokfink hunn. Oslo, januar 2017. Foto: Jan Erik Haugen.

Lyd

Lærer du deg de mest vanlige og karakteristiske lydene som bok- og bjørkefink lager om vinteren, skiller du dem ganske greit. Bokfink lager ofte et skarpt "fink", en lyd bjørkefink ikke lager. Bjørkefink har derimot et mer nasalt "kvææ" som bokfink mangler. Du kan høre de to omtalte lydene i avspillerne nedenfor.