Hopp til hovedinnhold

Gulspurv er Årets fugl i 2021

Gulspurven er en skjønnhet blant de norske spurvefuglene. Om våren får hannene sin vakre fjærdrakt i gult og rødbrunt, og synger sin karakteristiske sang fra toppen av en busk eller et tre. Arten er dessverre i tilbakegang i Norge. BirdLife Norge har valgt gulspurven som Årets fugl i 2021, og vil med det vie arten ekstra oppmerksomhet gjennom året.

Gulspurvhannen er i hekketida et vakkert syn, med sin fargesterke fjærdrakt dominert av gule og rødbrune toner. Foto: Børre Østensen.

Gulspurvhunnen har mindre gult i hodet og mindre rødbrunt på kroppen enn hannen, men mer grå og grågrønne toner i fjærdrakten. Foto: Finn Jørgensen.

«Årets fugl»

BirdLife Norge har valgt gulspurven som «Årets fugl» i 2021. Hvert år gir foreningen en fugleart ekstra oppmerksomhet. Gulspurvbestanden er i tilbakegang, noe som har gitt arten status som «nær truet» på den norske rødlista. En av årsakene er trolig at den sliter med å tilpasse seg det moderne jordbruket. Arten legger reiret på bakken, og det kan dermed være utsatt for ødeleggelse av landbruksmaskiner. Den veldig fine og fargerike fuglen fortjener at vi gjør det vi kan for å ta vare på den.

Teller til syv

Gulspurvens sang er velkjent for de fleste fuglekjennere, og er lett å kjenne igjen. Det blir sagt at gulspurven teller til syv, med sine syvstavete sangstrofer: «si-si-si-si-si-si-syyy». I virkeligheten kan sangstrofene inneholde alt fra fem til ni toner om gulspurven finner det for godt, men oppbyggingen av tonene er relativt fast: først noen korte og raskt gjentatte toner, etterfulgt av en lengre tone i lavere tonehøyde. Lytt til en syngende gulspurv i avspilleren nedenfor.

På fuglebrettet

Gulspurven kan være litt kresen i matveien, men fôrer du med havre eller lignende kornsorter kommer den mer enn gjerne på besøk. Som den jordnære typen den er spiser den kanskje helst på bakken, men gjerne også både i julenek og fra fôringsautomater. Er det mye snø ute blir det vanskelig for gulspurven å finne mat i naturen, og det er helst da den oppsøker fôringsplassen.

Publisert 19.01.2021, oppdatert 07.01.2022