Forslag til mat ved fôringsplassen

Ulike fuglearter har ulike typer favorittmat, så ved å variere mattilbudet kan man forvente en variert artssammensetning på fuglebrettet. Under er listet eksempler på fuglemat og på hvilke fugler som gjerne oppsøker foringsplassen for å få i seg denne typen mat. De fleste av disse artene holder seg ikke strengt til bare en type mat, så selv om man mater med en av de foreslåtte fortypene under, kan man gjerne se flere arter en dem som er listet ved denne fortypen. I tillegg til å legge mat på brettet kan man også supplere mattilbudet ved å henge opp meiseboller eller lignende opp på eller i nærheten av fuglebrettet.

Kvalitet på maten

Det er viktig å kontrollere kvaliteten på maten du gir til fuglene. Om frøblandinger eller brød er muggent må det IKKE gis til fuglene. Kast det med en gang. Grunnen til det er at denne maten kan utvikle brødmuggsopp, som er dødbringende for fuglene. Hvitt brød, som loff, bør heller ikke gis i for store mengder da det kan gi fuglene diare. I bunn og grunn gjelder de samme "matreglene" som for oss mennesker - tilby fuglene et variert kosthold. Eksempler på mat vi kan legge på brettet og fuglearter som trives med denne typen mat:

  • Solsikkefrø (meiser, grønnfink, bokfink, dompap, stillits )
  • Brødsmuler og kakerester (gråspurv, pilfink, gulspurv, stær, svarttrost)
  • Havre (gulspurv, gråspurv, pilfink, skjære, kråke, nøtteskrike)
  • Usaltet spekk (meiser, spetter, nøtteskrike, trekryper)
  • Helkornhvete og hvetegrøpp (finkefugler, gråspurv, sisiker)
  • Jordnøtter (sisiker, finker, stjertmeis)
  • Hirsefrø (sisiker, svartmeis)
  • Frukt og bær (troster, sidensvans, rødstrupe)
  • Kokte, kalde poteter (nøtteskrike)

Meisebolletesten

Lag en meisebolle

Publisert 18.12.2012, oppdatert 26.10.2018.