Hopp til hovedinnhold

Har du sett taksvale?

Taksvale

© Gunnar Gundersen

Taksvalen har som andre svaler kløftet stjert, spisse vinger og korte bein. Den skiller seg imidlertid ut med et tydelig hvitt felt øverst på stjerten som ellers svart som resten av fuglens overside. Undersiden er ren hvit. Taksvaler er den eneste spurvefuglen med fjærkledde bein.

Her kan du sende inn din observasjon av taksvale.

Har du en bruker som du vil knytte observasjonen til? Logg inn først!

Observatør

Hvem har gjort observasjonen? E-post og telefonnummer blir ikke synlig for andre.

Navn
E-post
Telefon

Observasjon av taksvale

Antall individ
Aktivitet
Alder
Kjønn
Kommentarer?

Funn av reir

Reirplassering
Hekkeområde
Antall reir
Antall reir i bruk
Eventuelle trusler mot reir
Kommentarer?

Tid og sted

Når og hvor er observasjonen gjort?

Dato
Sted

Vedlegg

Har du bilder eller annen dokumentasjon? (frivilling)

Last opp et bilde, video eller lydopptak dersom du har.