Kommune:Stokke, Vestfold
Områdetype:innsjø
Areal (m²):2
Opprettet:01.05.1997
Område ID897
Undersøkt av:Tønsberg gymnas (1989-1994), Melsom videregående skole (1989-1995)
kart
UTM 6567600 nord, 576300 øst, sone 32