Kommune:Voss, Vestland
Områdetype:skog
Opprettet:03.06.2019
Beskrivelse:
Hyttefelt med sprett bebyggelse. Granskog, furuskog og lauvskog
Område ID72242
Undersøkt av:Svein Skulstad (2019)