Kommune:Rælingen, Akershus
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:15.05.2019
Beskrivelse:
Nærhet av østmarka
Område ID72137
Undersøkt av:Camilla Pedersen (2019)
kart
UTM 6651118 nord, 277439 øst, sone 33