Kommune:Rælingen, Viken
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:27.01.2019
Beskrivelse:
Villahage og jorde
Område ID70418
Undersøkt av:Tore Sjølie (2019)