Kommune:Rælingen, Akershus
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:27.01.2019
Beskrivelse:
Villahage og jorde
Område ID70418
Undersøkt av:Tore Sjølie (2019)
kart
UTM 6650719 nord, 279752 øst, sone 33