Kommune:Eidskog, Innlandet
Områdetype:elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog‚ kulturlandskap
Opprettet:18.04.2018
Beskrivelse:
Ca. 200 meter fra vinteråpen elv.
Spredt bebyggelse. Nær skog og dyrka mark.
Flere foringsplasser på egen eiendom.
Område ID65510
Undersøkt av:Vesle (2018)