Kommune:Bremanger, Sogn og Fjordane
Områdetype:kyst‚ bebygd område/lokalmiljø‚ kulturlandskap
Opprettet:29.01.2018
Beskrivelse:
Dyrka mark ved kysten.
Område ID64364
Undersøkt av:Arnkjell Grotle (2018-2019)
kart
UTM 6897470 nord, -26786 øst, sone 33