Kommune:Lom, Innlandet
Områdetype:skog‚ myr‚ kulturlandskap
Opprettet:28.01.2018
Beskrivelse:
Blandingsskog, eldre skog, litt myrlendt, beiteområde for sau og ku.
Område ID63095
Undersøkt av:Rita Birkeland (2018)