Kommune:Asker, Akershus
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:07.02.2017
Beskrivelse:
villa- og rekkehusbebyggelse med relativt store hager og med mindre skogholt og jordbruksarealer i nærmiljøet
Område ID59989
Undersøkt av:Ingvild Hylleraas Bø (2017, 2019)
kart
UTM 6642241 nord, 245531 øst, sone 33