Kommune:Meråker, Trøndelag
Områdetype:elv/bekk‚ bebygd område/lokalmiljø‚ skog
Opprettet:05.02.2017
Beskrivelse:
Småbruk med noen mål med innmark, skog rundt. Liten bekk går gjennom eiendommen.
Område ID59948
Undersøkt av:Elisabeth Gimse (2017-2019)