Kommune:Stavanger, Rogaland
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:29.01.2017
Beskrivelse:
Åpent boligfelt som grenser til dyrket mark med litt småskog rundt
Område ID58435
Undersøkt av:Arild Gabrielsen (2017)
kart
UTM 6584688 nord, -32640 øst, sone 33