Kommune:Trondheim, Trøndelag
Områdetype:bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:28.01.2017
Beskrivelse:
Lavblokker, verandaer med foring, graner, lauvtrær, plener, hageflekker, treningsarealer
Område ID58065
Undersøkt av:Ole Reitan (2017, 2019-2020)