Kommune:Kongsberg, Buskerud
Områdetype:skog‚ kulturlandskap
Opprettet:23.01.2017
Beskrivelse:
Skogeiendom. Innmark (eng) med hovedsakelig furuskog og noe lauvskog ganske nær husene.
Område ID57612
Undersøkt av:Svanhild Skogen Haugerud (2017-2019)
kart
UTM 6631558 nord, 198411 øst, sone 33