Kommune:Lunner, Oppland
Områdetype:innsjø‚ bebygd område/lokalmiljø
Opprettet:08.02.2016
Beskrivelse:
ca260MOH Villabebyggelse med naturlig spredt vegetasjon, frukttrær og hekker. 200m til Harestuvannet, 100m til blandingsskog, mest furu. 50 m til NSB Gjøvikbanen
Område ID55534
Undersøkt av:Asbjørn Myren (2016-2017)
kart
UTM 6680593 nord, 262903 øst, sone 33